český

Oznámení

3. vědecké setkání projektu se konalo ve dnech 26.-27. dubna 2012 na Brémské univerzitě v Brémách, Německu, za účasti Prof. Dr. Wolframa Ebella z Univerzitní kliniky Charité v Berlíně.

The Online Onlinový dotazník ke zhodnocení potřeb je dostupný v angličtině. Klikněte zde Click Here

1. vědecké setkání projektu pořádala Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta (P5) v Praze, České republice dne 21. května 2011. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerů projektu.

The project Na portálu je nyní k dispozici rozvrh projektu s možností přidávat/měnit/odstraňovat jednotlivé položky. Klikněte zde. Click Here

Startovní setkání projektu s názvem Interaktivní vzdělávací materiál pro sestry dětských jednotek pro transplantaci kostní dřeně bylo svoláno v Istanbulu, Turecku dne 14. prosince 2010. Setkání se zúčastnili zástupci partnerů projektu a hosté společnosti Hemosoft (koordinátor projektu - P1).
BMT Care LoginAndrea Pertlova
PDFTiskEmail

Andrea Pertlová je staniční sestrou Transplantační jednotky Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Je to jediná jednotka v České republice, kde se provádějí alogenní transplantace kmenových buněk (SCT) u dětí od shodných či neshodných, příbuzných či nepříbuzných dárců ze všech mezinárodních registrů. Spektrum diagnóz je široké a zahrnuje maligní poruchy krvetvorby nebo nádory, vrozené nebo získané poruchy krvetvorby, imunodeficience a metabolické vady. Bc. Pertlová dokončila střední zdravotnickou školu v roce 1996 jako všeobecná sestra. V roce 2008 získala titul bakalář na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (zaměření na zdravovědu). V roce 2010 zahájila specializované studium intenzivní péče v pediatrii. Účastní se výuky studentů na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se kontrole ošetřovatelských aktivit ve Fakultní nemocnici Motol a aktivně se účastní národních a mezinárodních konferencí. Je také autorkou nebo spoluautorkou několika článků v odborných časopisech.