Andrea Pertlova
Tisk

Andrea Pertlová je staniční sestrou Transplantační jednotky Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Je to jediná jednotka v České republice, kde se provádějí alogenní transplantace kmenových buněk (SCT) u dětí od shodných či neshodných, příbuzných či nepříbuzných dárců ze všech mezinárodních registrů. Spektrum diagnóz je široké a zahrnuje maligní poruchy krvetvorby nebo nádory, vrozené nebo získané poruchy krvetvorby, imunodeficience a metabolické vady. Bc. Pertlová dokončila střední zdravotnickou školu v roce 1996 jako všeobecná sestra. V roce 2008 získala titul bakalář na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (zaměření na zdravovědu). V roce 2010 zahájila specializované studium intenzivní péče v pediatrii. Účastní se výuky studentů na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se kontrole ošetřovatelských aktivit ve Fakultní nemocnici Motol a aktivně se účastní národních a mezinárodních konferencí. Je také autorkou nebo spoluautorkou několika článků v odborných časopisech.