český

Oznámení

3. vědecké setkání projektu se konalo ve dnech 26.-27. dubna 2012 na Brémské univerzitě v Brémách, Německu, za účasti Prof. Dr. Wolframa Ebella z Univerzitní kliniky Charité v Berlíně.

The Online Onlinový dotazník ke zhodnocení potřeb je dostupný v angličtině. Klikněte zde Click Here

1. vědecké setkání projektu pořádala Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta (P5) v Praze, České republice dne 21. května 2011. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerů projektu.

The project Na portálu je nyní k dispozici rozvrh projektu s možností přidávat/měnit/odstraňovat jednotlivé položky. Klikněte zde. Click Here

Startovní setkání projektu s názvem Interaktivní vzdělávací materiál pro sestry dětských jednotek pro transplantaci kostní dřeně bylo svoláno v Istanbulu, Turecku dne 14. prosince 2010. Setkání se zúčastnili zástupci partnerů projektu a hosté společnosti Hemosoft (koordinátor projektu - P1).
BMT Care LoginShrnutí projektu
PDFTiskEmail

Interaktivní Vzdělávací Materiál Pro Transplantaci Kostní Dřeně u Dětí - Projekt Pro Zdravotní Sestry

Zustante „v Obraze“

V rámci našeho projektu bude vyvinut inovační interaktivní výcvikový materiál pro zdravotní sestry, obsahující praktické znalosti a zabývající se transplantací kostní dřeně (dále jen TKD) u dětí. Vyvinutý systém poskytne sestrám, které pečují o pacienty po transplantaci kostní dřeně, možnost rozvíjet jejich dovednosti a znalosti a říci, co a jak ve svém dalším vzdělávání potřebují. Součástí systému jsou také testy pro stanovení úrovně zdatnosti, které poskytnou uživatelům okamžitou zpětnou vazbu.

Východiska

Transplantace kostní dřeně je spojená s vysokou nemocností a úmrtností a znamená obrovskou ekonomickou zátěž pro pacienty, rodiny pacientů i stát. Tato léčebná metoda je používaná u několika patologických nemocí od maligní či nemaligní choroby krve až po metabolické, imunologické a neurodegenerativní choroby dětí.

Většina nemocí, které jsou léčeny transplantací kostní dřeně, vyžaduje zvláštní ošetřovatelské služby v závislosti na věku, výživě, neurologickém vývoji a obecném stavu pacienta v období před transplantací, během ní a po ní. Ošetřovatelské služby jsou pro úspěch transplantace velmi důležité. Zdravotní sestry jsou jedněmi z nejdůležitějších členů týmu; na nich z velké míry záleží pacientovo zdraví, úspěch transplantace i její ekonomická náročnost. Sestry, které se starají o dětské pacienty po TDK, potřebují odborné informace, vedení a nové vzdělávací materiály. Avšak navzdory potřebám vzdělávání těchto sester, obzvláště v oblasti pediatrie, je k dispozici velmi málo dostupných a úplných výukových materiálů.

Cíl

V rámci Celoživotního vzdělávání Evropské komise – programu Leonardo da Vinci pro odborné vzdělávání a výcvik a na základě podmínek zmíněných výše jsme vyvinuli projekt, který se týká výukových problémů sester, pečujících o děti po TKD.

Souhrnným cílem projektu je využití ošetřovatelské péče v oboru TKD u dětí co nejvíce efektivním a podporujícím způsobem tak, aby se zvýšila úspěšnost postupů transplantace a následné ošetřovatelské služby a to přispělo k veřejnému zdraví.

Výstupy a Pridaná Hodnota

Tento e-trénink a nástroje pro sebehodnocení a měření, které mají být vyvinuté v rámci projektu, jsou plánované tak, aby doplňovaly teoretické a praktické znalosti sester a aby přispěly ke standardizaci procesů v každodenní praxi. Ta část portálu, kde se nachází e-knihovna, bude zahrnovat kurzy a případné studie na důležitá témata týkající se TKD u dětí. V oddělení sebehodnocení a měření budou testy zahrnující tři skupiny otázek: otázky týkající se každého kurzu, otázky pro hodnocení obecné úrovně a otázky pro sebehodnocení. Mnohojazyčný portál bude brzo k dispozici v turečtině, angličtině, němčině, španělštině a češtině a bude také obsahovat fóra, kde by sestry, lékaři a pacienti mohli sdílet informace a vyměňovat si názory. V oboru TKD je v odborné literatuře nedostatek informací, které by se týkaly podpůrných terapií a služeb, obzvlášť v pediatrii. Proto je náš projekt zaměřen na výcvik zdravotních sester pečujících o dětské pacienty s TKD, což věříme, povede dlouhodobě ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Kdo Jsme?

Partneři projektu:

- Hemosoft IT and Training Services (Koordinátor projektu, Turecko)
- Hacettepe University, Lékařská Fakulta (Turecko)
- eScience Institute, University of Bremen (Německo)
- Hospital Universitario La Fe (Španělsko)
- Charles University, 2. Lékařská Fakulta (Česká Republika)