český

Oznámení

3. vědecké setkání projektu se konalo ve dnech 26.-27. dubna 2012 na Brémské univerzitě v Brémách, Německu, za účasti Prof. Dr. Wolframa Ebella z Univerzitní kliniky Charité v Berlíně.

The Online Onlinový dotazník ke zhodnocení potřeb je dostupný v angličtině. Klikněte zde Click Here

1. vědecké setkání projektu pořádala Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta (P5) v Praze, České republice dne 21. května 2011. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerů projektu.

The project Na portálu je nyní k dispozici rozvrh projektu s možností přidávat/měnit/odstraňovat jednotlivé položky. Klikněte zde. Click Here

Startovní setkání projektu s názvem Interaktivní vzdělávací materiál pro sestry dětských jednotek pro transplantaci kostní dřeně bylo svoláno v Istanbulu, Turecku dne 14. prosince 2010. Setkání se zúčastnili zástupci partnerů projektu a hosté společnosti Hemosoft (koordinátor projektu - P1).
BMT Care LoginProject Partners
PDFTiskEmail

Společnost Hemosoft IT and Training Services, Inc. sídlí v Ankaře v Turecku. Název Hemosoft byl vybrán se záměrem specializovat se na obor hematologie. Činnost v oblasti výzkumu a vývoje jsme zahájili v roce 1999 projektem informačního systému řízení krevních bank (Blood Bank Information Management System) (HemOnline). Projekty společnosti Hemosoft obvykle vychází ze spolupráce mezi různými vědními obory. Mezi další oblasti naší činnosti v sektoru zdravotnictví a biotechnologie patří kontrola infekčních onemocnění a epidemiologický dozor. Cílem našich produktů a služeb je zlepšit kvalitu zdravotnických služeb a bezpečnost pacienta. Díky našim dlouholetým zkušenostem a know-how dokážeme v rámci strukturalizace zdravotnických služeb a systémů vypracovat řešení „šité na míru“, včetně zřizování krevních center a poskytování technického vybavení, zařízení a softwaru. Veškeré softwarové, hardwarové a kontrolní projekty připravujeme v souladu s platnými požadavky regulatorních orgánů. Při realizaci projektů společnost Hemosoft úzce spolupracuje s více než 20 univerzitami a mnoha dalšími relevantními asociacemi, společnostmi, nevládními neziskovými organizacemi, vládními a mezinárodními organizacemi. Společnost získala akreditaci a splňuje požadavky normy ISO 9001: 2000 na systém managementu jakosti. Projekty, které byly k dnešnímu datu realizovány na národní a mezinárodní úrovni, získaly podporu OSN, Evropské komise, Turecké vědecko-výzkumné rady (TUBITAK – Scientific and Technological Research Council of Turkey) a Turecké nadace pro technologický rozvoj (Technology Development Foundation of Turkey) a byly nominovány na ceny v oblasti technologií ze strany Asociace tureckých průmyslníků a podnikatelů (TUSIAD - Turkish Industrialists' and Businessmen's Association), Ředitelství programů na financování technologií a inovací (Technology and Innovation Funding Programs Directorate) a Turecké nadace pro technologický rozvoj (Technology Development Foundation of Turkey). (Pro podrobnější informace klikněte zde)

Hacettepe Dětská fakultní nemocnice Univerzity Hacettepe je hlavní referenční nemocnicí pro děti, které potřebují transplantaci kostní dřeně z důvodu zhoubných a (zejména) nezhoubných dědičných poruch, které se obvykle vyskytují v oblastech se zvýšeným výskytem manželství mezi příbuznými. Více než 50% pacientů, kteří podstoupili transplantaci, trpí dědičným onemocněním (bylo zjištěno 26 různých diagnóz), včetně velmi vzácných nemocí. Většina pacientů spadá do rizikové a vysoce rizikové skupiny. Protože až donedávna mělo oddělení transplantace kostní dřeně nedostatek středně zkušených lékařů, získaly zdravotní sestry značné zkušenosti ve sledování komplikací souvisejících s transplantací a současně se účastnily rozhodovacích procesů. Sestry se aktivně účastní na tvorbě institucionálních protokolů stanovících sledování pacienta s různými diagnózami. (Více informací najdete zde)

The Institut eScience je kooperativně provozované kompetenční centrum pro výpočty, uchování dat a síťovou infrastrukturu, multimediální řešení, aplikované informační technologie a komunikační systémy a komunikační a mobilní sítě. Hlavním cílem je podpora úplného vědeckého cyklu, od počátečního základního průzkumu, přes simulace a experimentální projekt, sběr dat a analýzu, až ke zveřejnění. Institut eScience má zkušenosti v oblasti řízení, analýzy nebo vizualizace dat, vývoje algoritmů, správy clusterů a zálohovacích zdrojů a v oblasti vyhledání správného umístění výpočtu a uložení dat. (Více informací najdete zde)

The Univerzitní nemocnice La Fe má 1400 lůžek a poskytuje péči cca 4 milionům pacientů. V oblasti vzdělávání spolupracuje s Univerzitou ve Valencii. Klinika hematologie má dlouholetou tradici a rozsáhlé zkušenosti s péčí o pacienty s maligními i benigními hematologickými onemocněními. Transplantační jednotka, která provádí transplantace kmenových buněk krvetvorby, provádí přes 100 transplantací ročně. V tomto počtu jsou rovnoměrně zastoupeny autologní transplantace, alogenní transplantace od sourozenců s odpovídajícím HLA a transplantace kmenových buněk od nepříbuzných dárců.

Univerzita Karlova, založená v roce 1348, je jednou z nejstarších univerzit na světě. V současné době patří mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce a vědecká pracoviště v České republice a je uznávána v evropském i celosvětovém kontextu. Vzhledem ke svým vědeckým a pedagogickým úspěchům a výjimečné historické tradici má rovněž velký kulturní význam. Vědeckovýzkumná činnost je na Univerzitě Karlově základem doktorských a magisterských programů. Z celkové částky finančních prostředků, které Česká republika poskytuje univerzitám, je cca třetina určena vědeckým pracovištím Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova podporuje mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi prostřednictvím 450 bilaterálních smluv a 170 mezinárodních partnerství se zahraničními univerzitami (podrobnější informace naleznete zde)